Tel Kafes

  

 

BATI MAK??NA

900 m2'si kapl?? olmak ??zere toplam 3600 m2 alan ??zerine kurulu ??retim tesisimizde Toz Toplama Sistemleri; filtre kafesi, Elektrogalvaniz (Asitli ??inko) Kaplama, ??elik Konstr??ksiyon ve Makina ??malat?? alanlar??nda hizmet vermektedir.

Firmam??z 2008 y??l??nda yapt?????? yat??r??mlarla toz toplama sistemlerinde kullan??lan filtre kafes teli (toz toplama kafes tel) ve vent??ri ??retimine a????rl??k vererek sekt??r??nde ??nc?? olmay?? hedeflemi??tir.

Geli??en ve b??y??yen ekibimizle m????terilerimize daha iyi hizmet vermek ad??na ara??t??rma ve geli??tirme yat??r??mlar??na aral??ks??z devam etmekteyiz.

Amac??m??z, m????terilerimize en iyi hizmeti verebilmek ve projelerine destek olmakt??r.

 

 

 

Ana Sayfa | Hakk??m??zda | Referanslar | Foto??raflar | ??leti??im

 

copyright ?? batimakina.net

myspace hits counter